Nas Suresi: Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul euze bi rabbin nas
2- Melikin nas
3- İlahin nas
4- Min şerril vesvasil hannas
5- Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas
6- Minel cinneti ven nas

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- De ki; Sığınırım ben insaların Rabbine,
2- İnsanların hükümdarına,
3- İnsanların İlahına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden,
5- Ki o insanların göğüslerine vesvese verir durur
6- O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da.