Kureyş Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li ilafi kureyş'in
2- İlafihim rıhleteş şitai ves sayf
3- Felya'budu rabbe hazal beyt
4- Ellezi at'amehum min cuın ve amenehum min havf
Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Kureyş'e imkan sağladığı için,
2- Onların yaz ve kış yolculuklarından emin ve rahat olmalarını sağladığı için,
3- Artık bu beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler.
4- O ki'onların açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.