Karia Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunun nasu kel feraşil mebsus
5- Ve tekunul cibalu kel ıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazinuh
7- Fe huve fi işetin radiyeh
8- Ve emma men haffet mevazinuh
9- Fe ummuhu haviyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Karia (Kıyamet)!
2- Nedir o kıyamet ?
3- Karia'nın ne olduğunu bilir misin ?
4- O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan dağınık kelebekler gibi olacaktır.
5- Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
6- İşte o vakit, kimin tartıları (iyilikler) ağır gelirse,
7- Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacakatır.
8- Fakat kimin de tartıları (iyilikleri) hafif gelirse,
9- İşte onun anası (yeri yurdu) Haviyedir.
10- Haviye'nin ne olduğunu bilir misin ?
11- O, kızgın bir ateştir.