Kadir Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahu fi leyletil kadr
2- Ve ma edrake ma leyletul kadr
3- Leyletul kadri hayrun min elfi şehr
4- Tenezzelul melaiketu ver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr
5- Selamun hiye hatta matlaıl fecr.

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Şüphesiz, biz onu (Kuran'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin ?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- O gecede, Ruh (Cebrail) ve melekler Rabblerinin izniyle her iş için iner dururlar.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.