İnişrah Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm.
1- E lem neşrah leke sadrak
2- Ve vedagna anke vizrak
3- Ellezi enkada zahrak
4- Ve refa'na leke zikrak
5- Fe inne maal usri yusra
6- İnne maal usri yusra
7- Fe iza feragte fensab
8- Ve ila rabbike fergab

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Senin göğsünü açıp genişletmedik mi ?
2- Senin yükünü indirmedik mi ?
3- Ki o (yük) senin belini bükmüştü.
4- Senin şanını yükseltmedik mi ?
5- Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6- Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
7- Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8- Ve yanlızca Rabbine yönel.