Fatiha Suresi: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El hamdu lillahi rabbil alemin
2- Er rahmanir rahim
3- Maliki yevmid din.
4- İyyake na'budu ve iyyake nestain
5- İhdinas sıratel mustakim
6- Sıratallezine en'amte aleyhim
7- Gayril magdubi aleyhim ve lad dallin
AMİN.

Anlamı:
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Hamd(övme ve övülme), alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur
2- O Rahman ve Rahim'dir, (Dünyada herkese, ahirette sadece mü'minlere merhamet edendir)
3- Din gününün(hesap gününün)sahibidir
4- Yanlız sana kulluk eder ve yanlız senden yardım isteriz
5- Bizi doğru yola ilet
6- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,
7- Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil
AMİN.