Asr Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezine amenu ve amilus salihati
4- Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Asr'a yemin olsun ki,
2- Gerçekten insan, ziyandadır.
3- Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler,
4- Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.