Rabbena Duaları: Rabbena atina Okunuşu:
- Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azaben nar.

Rabbena atina Anlamı:
- Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.


Rabbenağfirli Okunuşu:
- Rabbenagfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.

Rabbenağfirli Anlamı:
- Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni,anamı, babamı ve bütün mü'minleri bağışla.