Kunut Duaları: Allâhumme innâ nesteînuke (Kunut Duası 1) Okunuşu:
1- Allahumme inna nestainük ve nestağfirük ve nestehdik
2- Ve nü'minu bik ve netubü ileyk
3- Ve netevekkelü aleyk ve nüsni aleyk hayra küllehü neşkürük ve la nekfürük
4- Ve nahlau ve netrukü men yefcüruk

Kunut Duası - 1 Anlamı:
1- Allahım! Biz, senden yardım dileriz. Allahım! Günahlarımızı örtmenizi isteriz. Allahım! bizi doğru yola iletmeni isteriz.
2- Allahım! Sana iman ederiz. Allahım! Sana tevbe ederiz.
3- Allahım! Bütün işlerimizde sana dayanır, sana güveniriz. Allahım! Seni överiz. Allahım bütün hayırlar sendedir. Allahım! Verdiğin bunca nimetlerden dolayı sana şükrederiz. Allahım! Sana karşı nankörlük yapmayız.
4- Allahım! Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allâhumme iyyâke na'budu (Kunut Duası 2) Okunuşu:
1- Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusalli ve nescüd
2- Ve ileyke nes'a ve nahfid
3- nercu rahmetek ve nahşa azabek
4- İnne azabeke bilküffari mülhık

Kunut Duası - 1 Anlamı:
1- Allahım! Biz yanlız sana kulluk ederiz. Namazı yanlız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz.
2- Yanlız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız.
3- Rahmetini devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız.
4- Şüphesiz senin azabın kafirlere inançsızlara ulaşır.