Ettehiyyatü Duası: Okunuşu:
1- Et tahiyyatü lillahi vessalevatü ve vettayyibat
2- Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh
3- Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin
4- Eşhedu en la ilahe illallah
5- Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh

Anlamı:
1- Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır
2- Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun
3- Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun
4- Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur
5- Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir.