Amentü Duası: Okunuşu:
1- Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi
2- ve’l yevmi’l âhiri ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala
3- ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun.
4- Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlüh”.

Anlamı:
1- Ben Allahu Teâlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
2- âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allâhu Teâlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.
3- Öldükten sonra dirilmek de haktır.
4- Ben şehadet ederim ki, Allâhu Tealâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve peygamberidir.