Tek Yol İslam sitesinde islami bilgiler, yazılar, videolar, zikirler, hadisler, dualar, sureler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Tek Yol İslam
Nasıl Müslüman Olunur?

- İslâm’a girmenin ilk şartı Kelime-i Şehadet getirmek.

- Kelime-i Şehadet : "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

- Kelime-i Şehadet Anlamı : "Şahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür"

Kelime-i Şehadet getirdikten sonra, İslamın beş şartını ve İmanın altı şartını bilerek, inanarak ve iman ederek İslâm dinine girmiş oluruz. Sırdaki adımımız islam dinini detaylarıyla öğrenip yaşamalıyız.

İslamın 5 şartı

1- Kelime-i Şehadet getirmek.

2- Namaz kılmak.

3- Oruç tutmak.

4- Zekat vermek.

5- Hacca gitmek.

'

İmanın 6 şartı

1- Allah'a iman.

2- Meleklere iman.

3- Kitaplara iman.

4- Peygamberlere iman

5- Ahirete iman.

6- Kadere iman.